Maison Écrivez-nous !  

Société

Textes

Images

Musiques

  Pierre Bourdieu

 
   

sociologue énervant

 
   

 

Décès de Pierre Bourdieu :(
 

 
   

 


Pierre Bourdieu

  En stor tänkare är borta.
Av Mikael Löfgren, Dagens Nyheter, 02/01/25.

 


 
  Foto Martine Franck/Magnum

en franske sociologen och kulturantropologen Pierre Bourdieu är död. Bourdieu, som blev 71 år, avled på grund av en. cancersjukdom på onsdagen i Paris.

Nej, inte han. Inte nu.

Budet om Pierre Bourdieus bortgång river upp starka känslor av saknad, också hos oss som enbart mötte honom i hans böcker, artiklar, tankar. Det har att göra med att han var en exceptionell forskare, en av de få i varje epok som faktiskt förändrar det intellektuella landskapet och utövar inflytande på människor långt utanför universitetsvärlden. Men det har också att göra med att han var en engagerad intellektuell av en sort som det alltid kommer att finnas för få av.

Just nu, när världen tycks vackla mellan kallt krig och verklig utveckling, när frågan ställs om globalisering ska betyda profitjakt eller samhällsbygge, mindre än en vecka innan världens mäktiga träffas bakom lyckta dörrar på World Economic Forum i New York medan den globala rättviserörelsen väntas locka 50.000 aktivister till World Social Forum i Porto Alegre i södra Brasilien - just nu är behovet av människor som Bourdieu större än någonsin, liksom tomheten efter honom.

Pierre Bourdieu kom från enkla förhållanden och var allt annat än hemtam i det parisiska universitetslivet. Detta utbölingskap förvaltade han väl. Han hörde till de yngre i den generation av misstankens filosofer som började publicera sig åren kring 1968. Bourdieus disciplin var en mot kulturantropologin gränsande sociologi. Till skillnad från många av sina generationskamrater kombinerade han teoretisk nyfikenhet med den uthållighet och noggrannhet som omfattande empiriska undersökningar förutsätter.

På sätt och vis kan man beskriva hans forskningsfält som "klassamhället efter klassamhället". Hans forskning fokuserade på hur klasskillnader bestod och reproducerades i det moderna demokratiska konsumtionssamhället. Särskilt intresserade han sig för den roll som utbildningssystemet och kulturlivet spelade för klassamhällets fortbestånd och legitimering.

Det var i denna analys han lanserade två begrepp som sedan dess har blivit allmängods i halvbildade kretsar lite varstans i världen: det ena är "symboliskt" eller "kulturellt kapital", det andra "habitus". Det sistnämnda syftar på det klass- eller gruppbestämda beteende som alla mänskliga gemenskaper utvecklar i syfte att definiera tillhörighet men också för att utdefiniera utbölingar. Med det symboliska kapitalet kan man säga att Bourdieu nyanserar klassisk sociologi genom att till parametrar som inkomst och yrke föra mer svårpåtagliga sociala egenskaper som prestige, anseende, outtalad position i hackordningen.

Lustigt nog har Bourdieu haft ett särskilt genomslag i den svenska debatten. Man kan fundera på vad det beror på. En sak är klar och det är den betydelse som Donald Broady och Mikael Palme spelat som praktiserande introduktörer. Själv har jag inga egna minnesbilder, utom en. Som Ord & Bild-redaktör fick jag i slutet av 1980-talet en förfrågan om jag ville vara med i byggandet av ett europeiskt tidskriftsnätverk. Några år senare blev det verklighet.

Den hyllade Collège de France-professorn nöjde sig inte med att bli vid sin läst. Han ville bidra till att skapa en europeisk offentlighet värd namnet, som motvikt till de ekonomiska och politiska eliternas många nätverk. Med samma engagemang drog han i gång jätteundersökningar av den franska nyfattigdomen och inspirerade arbetslösa att organisera sig.

Nu är han borta. Men hans exempel står kvar.
   


Pierre Bourdieu

       
 

   
maison   société   textes   images   musiques